Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol o zavedení IT služby do užívání
Protokol o zavedení IT služby do užívání
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D113A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol o zavedení IT služby do užívání - účel dokumentu

Účelem je specifikovat stav zavedení služby do užívání a identifikovat případná omezení nebo problémy.

2. Obsah dokumentu

Protokol o zavedení služby do užívání obsahuje informace o instalaci, resp. nasazení služby, např. o instalaci aplikace, technologické infrastruktury, o podporovaných IT procesech, změnách byznys procesů, změnách organizace a další. Obsah Protokolu je uveden v připojené masce dokumentu.