Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol o zavedení IT služby do užívání
Protokol o zavedení IT služby do užívání
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D113A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol o zavedení IT služby do užívání - účel dokumentu
 • Účelem je specifikovat stav zavedení služby do užívání a identifikovat případná omezení nebo problémy.

2. Obsah dokumentu
 • Protokol o zavedení služby do užívání obsahuje informace o instalaci, resp. nasazení služby, např. o instalaci aplikace, technologické infrastruktury, o podporovaných IT procesech, změnách byznys procesů, změnách organizace a další.
3. Struktura dokumentu:
 1. Základní specifikace IT služby:
  1. id. a název služby dle Katalogu IT služeb,
  2. rámcové vymezení obsahu služby,
  3. zákazník IT služby,
  4. poskytovatel IT služby,
 2. Instalace IT služby:
  1. komplexní informace, o instalaci, resp. nasazení služby – tj. o instalaci aplikace, technologické infrastruktury,
  2. výsledky instalace služby a jejich zhodnocení,
 3. Vztah IT služby k řízení podniku:
  1. přehled a vymezení změn podnikových procesů,
  2. změny v organizaci podniku a v podnikových směrnicích a předpisech vyvolaných nasazením IT služby,
  3. nároky na školení uživatelů a jeho zajištění,
  4. informace o podporovaných IT procesech,
 4. Zahájení provozu IT služby:
  1. průběh testování služby a zkušebního provozu, specifikace případných problémů a jejich řešení,
  2. specifikace nezbytných provozních podmínek a hodnocení jejich zajištění,
  3. výsledky akceptace služby ze strany zákazníka,
  4. informace o aktivaci služby a zahájení běžného provozu,
 5. Doporučení k využití IT služby:
  1. hlavní doporučení pro uživatele vzhledem k následnému využívání služby a jejímu dalšímu rozvoji.
4. Vznik dokumentu
 • V úloze: Zavedení / aktivace IT služby (U106A ).