Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Testovací strategie
Testovací strategie
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D117A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gottfriedová, K. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Testovací strategie - účel dokumentu
 • Účelem je definovat veškeré důležité informace pro nadcházející testovací periodu.
2. Obsah dokumentu
 • Testovací strategie určuje, co se bude testovat, jak se bude testovat, kdo bude testovat a jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné službu k testování akceptovat.
 • Dále je definováno, co je mimo testovací rozsah.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu:
  1. účel dokumentu,
  2. popis projektu,
  3. důležité výstupy,
 2. Odkazy na další dokumenty:
  1. odkazy na další projektové dokumenty (testovací plán, specifikace, atd.),
  2. zkratky a jejich popis,
 3. Byznys požadavky na testování:
  1. přehled hlavní byznys požadavků na služby a jejich testování,
 4. Postup testování služby:
  1. aplikace, systémy a komponenty v rámci projektu,
  2. hlavní změny v systémech,
  3. funkční testy (dle toho jaké všechny budou prováděny),
  4. speciální testy,
  5. aplikace mimo rozsah testování.
 5. Organizace testů služby:
  1. harmonogram projektu,
  2. komunikační matice,
  3. komunikační plán,
  4. rizika a omezení,
  5. předpoklady,
  6. organizační detaily (koordinační schůzky, reporty, statistiky),
  7. řízení úkolů v procesu testování (služby poskytované testovacím týmem, správa defektů),
  8. release management,
  9. testovací nástroje.
4. Vznik dokumentu
 • Ve skupině úloh: Návrh a realizace IT služeb (TG101 ).
5. Poznámky, reference
 • Je důležité uvádět podmínky přechodu mezi jednotlivými úrovněmi testování, aby pak bylo obhajitelné, proč testování nemůže postoupit dále.
 • Velmi podstatné je říct, co se testovat nebude, aby bylo vidět, kde mohou být případná rizika nebo jaké části aplikace případně je nutné ověřit jinak, atd.