Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Testovací strategie
Testovací strategie
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D117A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gottfriedová, K. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Testovací strategie - účel dokumentu

Účelem je definovat veškeré důležité informace pro nadcházející testovací periodu.

2. Obsah dokumentu

Testovací strategie určuje, co se bude testovat, jak se bude testovat, kdo bude testovat a jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné službu k testování akceptovat. Dále je definováno, co je mimo testovací rozsah.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.

4. Poznámky, reference
  • Je důležité uvádět podmínky přechodu mezi jednotlivými úrovněmi testování, aby pak bylo obhajitelné, proč testování nemůže postoupit dále.
  • Velmi podstatné je říct, co se testovat nebude, aby bylo vidět, kde mohou být případná rizika nebo jaké části aplikace případně je nutné ověřit jinak, atd.