Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Dislokace firmy
Dislokace firmy
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F052
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-01-27
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení

*/Dislokace firmy vyjadřuje regionální rozmístění centrály firmy a jeho jednotlivých výrobních závodů, obchodních poboček, detašovaných skladů apod.

2. Efekty, výhody:
  • Vysoká decentralizace umožňuje často lepší využití dostupných kapacit (personálních, technických nebo materiálových) ve vybraných regionech.
  • Dislokace poboček do některých regionů a do zahraničí často směřuje i snižování zejména mzdových nákladů,
  • Dislokace může řešit i prostorové nároky a omezení firmy, využití volných pozemků nebo celých stavebních kapacit.
3. Problémy a omezení:
  • S vysokou nebo novou dislokací vznikají nároky na změny v řízení firmy a obvykle i transformaci celého byznysu.
  • Rozvoj firmy do nových lokací může narážet na odpor úřadů samosprávy, nebo veřejnosti.
  • U vysoké dislokace do zahraničních regionů dochází i řešení kulturních rozdílů, pracovních návyků, disciplíny, případně i jazykových bariér.
  • U dislokací do zahraničí je nutné řešit i tuzemská legislativní omezení a rozdíly.
  • Vysoká dislokace znamená obvykle i vyšší nároky na řízení, včetně řízení IT.