Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Agilní organizace
Agilní organizace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F055
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hladík, M., KPMG
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-09-29
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Agilní organizace je podnik nebo jeho část, která používá agile jako základ svého fungování. Jednotlivé týmy (využívající např. SCRUM) jsou organizovány do vyšších celků. Existuje několik přístupů/frameworků (např. Spotify, SAFe, LeSS), které podporují orchestraci agilní organizace.
2. Efekty a výhody
  1. Některé společnosti zvolily agilní transformaci v plném rozsahu – veškeré změny řídí pomocí agilních metod. Volbu této cesty zdůvodňuje byznys strategie,
  2. Agilní transformace velkého rozsahu musí být vedena vrcholovými manažery. Efektivní vedení však není možné bez osvojení agilních metod a zapojení do transformace.
3. Problémy a omezení
  1. Odchody některých zaměstnanců (odhadem 10–25 %), kteří nejsou ochotni nebo schopni adaptovat,
  2. Provázanost procesů a IT (architektura), která brání rychlé realizaci projektů a postupným dodávkám,
  3. Na českém trhu je limitovaný počet lidí s reálnými zkušenostmi s agilními metodami.