Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení externích vztahů
Řízení externích vztahů
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F092
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-24
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1.
1. Obsahové vymezení
 • Služby a aplikace pro řízení externích vztahů firmy včetně elektronického podnikání dnes představují celou škálu produktů a služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních kanálů a zejména infrastruktury Internetu pro realizaci obchodních procesů a nejrůznějších obchodních aktivit mezi různými subjekty působícími na trhu a zahrnují:
  • eShop, Internetový obchod - (F350 ),
  • Elektronické zásobování - e-Procurement - (F351 ),
  • Elektronická tržiště - e-Marketplace - (F352 ),
  • Řízení dodavatelských řetězců - (F354 ),
  • Dodavatelem řízené zásobování - (F355 ),
  • Řízení vztahů se zákazníky (CRM- Customer Relationship Management) - (F371 ).