Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení externích vztahů
Řízení externích vztahů
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F161
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1.
1. Aplikace pro řízení externích vztahů – účel
 • Aplikace pro řízení externích vztahů firmy včetně elektronického podnikání dnes představuje celou škálu produktů a služeb, jejichž společným jmenovatelem je využití elektronických komunikačních kanálů a zejména infrastruktury Internetu pro realizaci obchodních procesů a nejrůznějších obchodních aktivit mezi různými subjekty působícími na trhu.
2. Řízení externích vztahů – přehled
 • eShop, Internetový obchod - (F350 ),
 • Elektronické zásobování - e-Procurement - (F351 ),
 • Elektronická tržiště - e-Marketplace - (F352 ),
 • Řízení dodavatelských řetězců - (F354 ),
 • Dodavatelem řízené zásobování - (F355 ),
 • Řízení vztahů se zákazníky (CRM- Customer Relationship Management) - (F371 ).
3. Řízení externích vztahů v kontextu podnikového řízení
 • Ve vztahu k řízení podniku se faktory zařazené do podskupiny váží zejména k těmto skupinám úloh :
 • Speciálně v odvětvovém řešení maloobchodu se dané faktory váží k podskupinám úloh Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE) a Retail: Prodej (TGQ580XRE).
4. Řízení externích vztahů v kontextu řízení IT
 • Faktory řízení externích vztahů podniku jsou vyhodnocovány v úlohách strategického řízení IT , a to Analýza IT obchodních partnerů (U023A ), Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ), kde se vyhodnocuje, zda existují kapacity eBusinessu v podniku, nebo ty existující již nevyhovují a výsledky analýzy se pak promítají do skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ). Možnosti využití cloudu pro business intelligence se vyhodnocují ve skupině úloh Cloud Governance a Cloud Management (TG007 )
 • V doméně řízení IT služeb se faktory řízení externích vztahů promítají především do skupin úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ).
 • V doméně řízení IT zdrojů se faktory řízení externích vztahů promítají zejména do hodnocení a plánování personálních zdrojů ve vztahu k zajišťování vztahů k partnerům v úloze Řízení kvalifikace v IT (U231A ), a v řízení datových zdrojů v úlohách Řízení externích dat (U203A ) a Řízení kvality datových zdrojů (U204A ).
 • V doméně řízení ekonomiky IT se aplikace řízení externích vztahů promítají do skupin úloh - Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ), především ve vazbě na strategický význam efektů těchto aplikací,
 • V doméně rozvoje IT služeb se faktory řízení externích vztahů promítají do skupin úloh Řízení projektu (TG401 ) a ve skupině úloh Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ). Faktory CRM se specificky promítají ve skupině úloh Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 )).
 • V doméně řízení provozu IT faktory řízení externích vztahů se uplatňují ve skupinách Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ), Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ), zejména v úloze Řízení externího service-desku (U734A ).
6. Příloha
 • Detailnější charakteristika faktoru je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah přiloženého dokumentu:
  • Účel aplikací pro řízení externích vztahů,
  • Řízení externích vztahů – přehled,
  • Řízení externích vztahů podniku,
  • Typy externích vztahů,
  • Obchodní transakce,
  • Elektronické obchodování a podnikání,
  • Elektronická výměna dat,
  • Řízení externích vztahů v kontextu podnikového řízení,
  • Řízení externích vztahů v kontextu řízení IT,
  • Poznámky, reference.