Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Zaměření IT služeb
Zaměření IT služeb
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F082
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
 • Existují dvě základní možnosti zaměření IT služeb.
  • V prvém případě jsou IT služby zaměřeny pouze dovnitř podniku , resp. v případě, když IT služby podporují vztahy a komunikaci s obchodními partnery a zákazníky, tj. s externím prostředím podniku.
  • V druhém případě se IT stává klíčovou součástí podnikání firmy a jeho význam prudce vzroste.
2. Efekty a výhody
 1. Odpovídající spektrum IT služeb a jejich zaměření znamená zvýšení výkonnosti podniku a jeho celkové konkurenceschopnosti,
 2. Externě orientované IT služby přinášejí ekonomické efekty v podobě nových zdrojů služeb,
 3. Externě orientované služby přinášejí i mimoekonomické efekty ve zvýšení spokojenosti zákazníků, zlepšení pověsti a pozice podniku na trhu apod.,
 4. Jasně definované IT služby jsou základem pro zvýšení kvality a transparentnosti řízení IT ,
 5. Definované IT služby usnadňují kooperaci uvnitř podniku , i ve vztahu k externím partnerům, dodavatelům, zákazníkům, orgánům veřejné správy.
3. Problémy a omezení
 1. Do vytvoření systému služeb je nezbytné investovat potřebný pracovní čas a finanční prostředky ,
 2. Neúplně nebo nekvalifikovaně definované IT služby přinášejí spíše problémy a nedorozumění v komunikaci a kooperaci mezi útvary,
 3. IT služby je nutné konsolidovat s ohledem na vstupy různých dodavatelů a jejich metodik,
 4. Je nezbytné nalézt a uplatnit všeobecně vyhovující kategorizaci IT služeb umožňující rychlou orientaci uživatelů v jejich nabídce