Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Hodnota zákazníka
Hodnota zákazníka
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F071
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Jašek, P., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-04
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Hodnota zákazníka - CLV (Customer Lifetime Value ), CE (Customer Equity) - analýza je jedním z procesů podporovaných analytickými aplikacemi v rámci řízení marketingu. Tyto procesy a analýzy poskytují informace o zaměření podniku na správné zákazníky , podklady pro jejich výběr a jejich získávání.
  • Customer Value (CE) se chápe jako souhrn CLV a nepřímých ekonomických efektů.
  • Customer Equity je metoda pro kvantifikaci hodnoty celé zákaznické báze.
2. Efekty a výhody
  1. Zvýšení ekonomických efektů díky přesnějšímu vyhodnocení zákazníků a jejich potřeb,
  2. Efektivnější příprava, přesnější zaměření marketingových akcí a jejich vyšší přínosy pro podnik,
  3. CE: Získání komplexní informace o hodnotě zákaznické báze a jejích potenciálních přínosů pro podnik.
3. Problémy a omezení
  1. Nedaří se vždy dosáhnout správné segmentace zákazníků , kritéria je v konkrétním prostředí obtížné nastavit,
  2. Nejsou dostupné informace o profitabilitě zákazníků,
  3. Problematická dostupnost informací o všech zákaznících na potřebné úrovni detailu,
  4. Ekonomická náročnost pořízení dat o celé zákaznické bázi