Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Kompetenční centra
Kompetenční centra
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F053
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-04
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Podstatou je to, že formálně organizačně a systematicky sdružují pracovníky uživatelských a ICT útvarů , kde společně řeší klíčové problémy a úlohy projektů.
  • Jsou postaveny na jasně definované organizaci, pracovních procedurách, dokumentačních a dalších standardech a znamenají tak obvykle významný posun v racionalizaci řešení i provozu aplikací.
2. Efekty a výhody
  1. Jde o širší spektrum znalostí , nejen přímo vázaných na IT, ale i znalostí manažerských metod, analytických metod, např. metod finančních analýz apod.,
  2. Na úrovni kompetenčních center lze řešit a rozhodovat případné sporné otázky projektů.
3. Problémy a omezení
  1. Práce v kompetenčních centrech znamená další časové nároky jak na straně uživatelů, tak informatiků.