Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : FMS (Fleet Management System)
FMS (Fleet Management System)
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F311
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Juříček, M. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2017-06-16
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení FMS, Fleet Management System
  • Systém správy vozového parku (FMS) je řešení, které zajišťuje správu dat o vozidle, evidenci pozice vozidla pomocí satelitních technologií a komunikaci těchto dat do dalších aplikací.
  • Vedle dat o vozidle systémy často evidují také informace řidičích a jejich řidičských oprávněních , pojištěních či často využívaných trasách.
  • Nasazení takového systému může společnosti ušetřit značné náklady za pohonné hmoty, ať už v důsledku kontroly řidičů a stylu jejich jízdy, ale také možnosti efektivněji plánovat trasy nebo rychle reagovat na změny v trasách díky aktuální známé poloze vozidel. Na webových stránkách dodavatelů těchto systémů jsou většinou zmiňovány hodnoty mezi 15 až 30 procenty snížených nákladů.