Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení výkonnosti prodeje
Řízení výkonnosti prodeje
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F435
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-04-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení Řízení výkonnosti prodeje
  • Řízení výkonnosti prodeje (Sales Performance Management, SPM) je založeno na principech řízení výkonnosti podniku (F431 ),
  • SPM představuje komplex zejména analytických a plánovacích kapacit a úloh, které společně zahrnují funkcionalitu pro přípravu a optimalizaci prodejních plánů, alokování prodejních aktivit podle teritorií, nastavování prodejních kvót, optimalizaci provizních pravidel a programů.
2. Efekty a přínosy Řízení výkonnosti prodeje pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. SPM svou analytickou a plánovací funkcionalitou primárně přispívá ke zlepšování ekonomických a obchodních výsledků firmy, např. objektivizací při nastavování obchodních marží,
  2. Podporuje odhadování a lepší pochopení vývojových trendů na trzích,
  3. Využití SPM podporuje kvalitu a motivaci prodejních týmů poskytováním komplexních analytických informací o prodeji a posilování komunikace mezi všemi úrovněmi řízení,
  4. Kvalifikované nastavení SPM podporuje rychlé a flexibilní reakce firmy a prodejních týmů na aktuální změny v příslušných tržních segmentech.
3. Problémy a omezení spojené s Řízením výkonnosti prodeje
  1. Problémem může být integrace procesů (úloh) řízení prodeje a odpovídajících metrik a aplikací na procesy a úlohy ostatních oblastí řízení, zejména řízení marketingu, nákupu, financí a výroby,
  2. Hodnocení rozvoje nabídky nových produktů a jejich úspěšnosti je třeba promítat do dlouhodobých strategií prodeje a do náplně konceptu Řízení výkonnosti prodeje