Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Zákaznické ukazatele výkonnosti CM
Zákaznické ukazatele výkonnosti CM
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1304
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-12
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Kč, %
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Zákaznické ukazatele výkonnosti Category Managementu.
2. Související metriky
 • Obrat / transakce,
 • Podíl na penetraci do domácností,
 • Nákupní frekvence,
 • Průměrné výdaje za kategorii,
 • Spokojenost zákazníka,
 • Hrubá marže na 1 transakci,
 • Čistá marže na 1 transakci.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ).
4. Adekvátní dimenze