Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : OVM, samospráva: Metriky kultury, sportu a cestovního ruchu
OVM, samospráva: Metriky kultury, sportu a cestovního ruchu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ76XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky kultury, sportu a cestovního ruchu slouží jako základ pro zajišťování volnočasových aktivit a cestovního ruchu v působnosti OVM.
3. Přehled metrik
 • Počet kulturních akcí (IQ7601XGO),
 • Náklady na realizované kulturní akce (IQ7602XGO),
 • Výnosy z kulturních akcí (IQ7603XGO),
 • Počet kulturních památek v působnosti OVM (IQ7604XGO),
 • Náklady na správu kulturních památek (IQ7605XGO),
 • Výnosy z kulturních památek (IQ7606XGO),
 • Počet aktivit na podporu cestovního ruchu (IQ7607XGO),
 • Náklady na podporu cestovního ruchu (IQ7608XGO),
 • Výnosy z cestovního ruchu (IQ7609XGO),
 • Počet sportovních akcí (IQ7610XGO),
 • Náklady na realizované sportovní akce (IQ7611XGO),
 • Výnosy ze sportovních akcí (IQ7612XGO).
4. Využití metrik v oblastech řízení OVM
 • Řízení kultury, sportu a cestovního ruchu (TGQ750XGO ),
 • Řízení ekonomiky orgánu samosprávy (TGQ710XGO ),
 • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO ),
 • Celkový přehled oblastí řízení je uveden v rámci domény Samospráva, orgány veřejné moci, OVM (DO011 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Ekonomické dimenze (DIGQ05 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Strategické dokumenty pro řízení OVM (DSGQ70XGO ),
 • Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM (DSGQ71XGO ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).