Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : OVM, samospráva: Metriky kultury, sportu a cestovního ruchu
OVM, samospráva: Metriky kultury, sportu a cestovního ruchu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ76XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky kultury, sportu a cestovního ruchu v působnosti OVM
  • Počet kulturních akcí (IQ7601XGO),
  • Náklady na realizované kulturní akce (IQ7602XGO),
  • Výnosy z kulturních akcí (IQ7603XGO),
  • Počet kulturních památek v působnosti OVM (IQ7604XGO),
  • Náklady na správu kulturních památek (IQ7605XGO),
  • Výnosy z kulturních památek (IQ7606XGO),
  • Počet aktivit na podporu cestovního ruchu (IQ7607XGO),
  • Náklady na podporu cestovního ruchu (IQ7608XGO),
  • Výnosy z cestovního ruchu (IQ7609XGO)