Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení staveb
Metriky řízení staveb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ61XBD
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení staveb slouží pro kvalitní analýzy, plánování a následně rozhodování při přípravě staveb i v průběhu stavebních prací.
3. Přehled metrik
4. Využití metrik v oblastech řízení staveb
 • Příprava nabídky (UQ536AXBD ),
 • Smlouva o dílo (UQ537AXBD ),
 • Realizace stavby (UQ538AXBD ),
 • Změny stavby a vícepráce (UQ539AXBD ),
 • Dokončení stavby a přejímky (UQ540AXBD ),
 • Záruky, reklamace, řešení záručních vad (UQ541AXBD ),
 • Analýzy v řízení staveb (UQ544AXBD ),
 • Plánování staveb (UQ545AXBD ),
 • Celkový přehled oblastí řízení stavební firmy a jejich úloh je uveden v rámci domény MBI: Řízení stavební výroby (DO003 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Dimenze řízení staveb (DIGQ56XBD ),
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Evidence staveb,
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).