Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Stavebnictví: Příprava nabídky
Stavebnictví: Příprava nabídky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ536AXBD
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Martínek, T. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Jako úplně první musí být vypracována nabídka, tedy cena a realizační termín stavby . Nabídka pro klienta obsahuje to, že mu bude postaven např. dům (pokud se jedná o generální dodávku), nebo že mu bude provedena fasáda jeho domu (pokud se jedná o subdodávku). Účelem je připravit nabídku úplnou, věcně odpovídající požadavkům investora a jasně formulovanou.
2. Funkce, klíčové aktivity
  • Zjištění podkladů pro přípravu nabídky,
  • Vyhodnocení zadání výběrového řízení,
  • Vlastní příprava nabídky,
  • Komunikace s investorem,
  • Vyjasnění s investorem nejasných nebo neúplných částí nabídky,
  • Zpracování rozpočtu a cenové nabídky stavby,
  • Zpracování harmonogramu stavby.
3. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Řízení staveb a stavební výroby “ (TGQ536XST).