Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Stavebnictví: Analýzy v řízení staveb
Stavebnictví: Analýzy v řízení staveb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ544AXBD
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Martínek, T. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-08-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem analytické úlohy je především dosažení efektů v kvalitě řízení staveb a s tím spojené vyšší ekonomické a obchodní úspěšnosti stavební firmy.
2. Funkcionalita
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení staveb (ISGQ61XBD ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ).
2.1. Analýzy ukazatelů staveb dle vybraných dimenzí
 • Ukazatelé pro analýzy staveb:
 • Dimenze pro analýzy staveb:
  • Stavby (DIQ5601XBD), Časová dimenze (DI001 ),
  • Zákazníci (DIQ101 ), Dodavatelé (DIQ102 ),
  • Regiony (DI004 ),
  • Stavy projektu (DIQ5602XBD), Stavy etapy (DIQ5603XBD), Stavy konstrukce (DIQ5604XBD).
2.2. Časové analýzy staveb („Time Intelligence“)
 • Vývoj staveb v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ).
 • Meziroční porovnání staveb, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
2.3. Srovnávací analýzy majetku:
 • Porovnání plánovaného objemu staveb se skutečností, případně porovnání jednotlivých variant plánů.
3. Zdroje dat
 • Obchodní dokumentace stavební zakázky.
 • Provozní dokumentace stavby,
 • Hlavní kniha, Účetní evidence (DQ041A ).SEC1#IT
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ).
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ). Příkladem nástrojů pro aplikace této třídy je Power Pivot (ASGQ01 ), nebo Power BI (ASGQ02 ), Tableau (AQ006A ), Qlik Sense (AQ007A),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace pro řízení staveb.