Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Reklamace staveb
Reklamace staveb
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ6104XBD
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Martínek, T., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-08-17
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet a objem v Kč reklamací přijatých, odmítnutých, realizovaných dle typů reklamací, prodejen a podíly na celkovém počtu a objemu reklamací. Konečná cena reklamace po jednání se zákazníkem.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Obchodní dokumentace stavební zakázky.
  • Hlavní kniha, Účetní evidence (DQ041A ).
3. Adekvátní dimenze
  • Stavby (DIQ5601XBD),
  • Časová dimenze (DI001 ),
  • Zákazníci (DIQ101 ),
  • Reklamace přijaté od zákazníků (DIQ309 ),
  • Regiony (DI004 ).