Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Stavebnictví: Záruky, reklamace, řešení záručních vad
Stavebnictví: Záruky, reklamace, řešení záručních vad
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ541AXBD
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Martínek, T. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Poslední společnou úlohou obecných obchodních zakázek ve stavebnictví je úloha záruky, reklamací a záručních vad. Během této úlohy má klient možnost reklamovat určité aspekty stavby, se kterými po vymezeném čase užívání není spokojen. Klient v této fázi nemůže reklamovat veškeré práce odvedené během stavby, ale pouze určitou část prací , na jejichž nedostatečnou kvalitu přišel až po čase užívání z praktických důvodů. Z pravidla se jedná o drobné práce typu předělání obkladů nebo předělání těsnění oken či dveří, kvůli jejich těsnosti po větším dešti.
2. Funkce, klíčové aktivity
  • Řešení jednotlivých reklamací,
  • Určení kdy, kdo a jak vady odstraní,
  • Zpětná vazba na odvedenou práci subdodavatelů nebo také kvality používaného materiálu.
3. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Řízení staveb a stavební výroby “ (TGQ536XST).