Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Stavebnictví: Plánování staveb
Stavebnictví: Plánování staveb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ545AXBD
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Martínek, T. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-08-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů realizace staveb podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty.
2. Funkcionalita
 • Celkový přehled metrik k úloze je k dispozici na adresách:
  • Metriky řízení staveb (ISGQ61XBD ),
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Ukazatelé pro plánování staveb:
 • Dimenze pro plánování staveb :
3. Zdroje dat
 • Obchodní dokumentace stavební zakázky.
 • Provozní dokumentace stavby,
 • Hlavní kniha, Účetní evidence (DQ041A ).
4. IT
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence, např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ),
 • Celopodnikové aplikace - ERP (F300 ),
 • Specializované aplikace pro řízení staveb.