Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Stavebnictví: Realizace stavby
Stavebnictví: Realizace stavby
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ538AXBD
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Martínek, T. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Během předchozích úloh si investor a stavební společnost vyjednali do té doby vše podstatné k existenci obchodní zakázky. Tedy průběh a podmínky obchodu, existuje také smlouva o dílo, nasmlouvává se materiál, dělníci a začíná se stavět. Účelem je tedy zajistit racionální, efektivní řízení stavby .
2. Funkce, klíčové aktivity
  • Realizace stavby – jednotlivé stavební aktivity,
  • Kontrola kvality, harmonogramu, zajištění kontrolních dní,
  • Zajištění cashflow projektu.
3. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Řízení staveb a stavební výroby “ (TGQ536XST).