Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Stavebnictví: Změny stavby a vícepráce
Stavebnictví: Změny stavby a vícepráce
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ539AXBD
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Martínek, T. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Během realizace dochází ke změnám v projektu stavby , avšak ne všechny stavby obsahují změny a vícepráce. Pokud se staví katalogový rodinný dům dle projektu, vícepráce nehrozí. Pokud ale velká stavební firma staví bytový dům pro některého developera, v průběhu stavby dochází k novým upřesňujícím požadavkům od jeho nastávajících klientů. Vznikají vícepráce , a proto dochází ke změnám projektu stavby. Účelem je tyto změny a vícepráce jasně definovat se všemi podstatnými parametry – čas, pracnost, cena, legislativa.
2. Funkce, klíčové aktivity
  • Zpracování požadavků úprav klienta,
  • Zpracování a odsouhlasení požadavků,
  • Zajištění subdodavatelů a materiálu pro úpravy,
  • Posouzení legislativních dopadů,
  • Vytvoření dodatku ke smlouvě o dílo.
3. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Řízení staveb a stavební výroby “ (TGQ536XST).