Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Stavebnictví: Dokončení stavby a přejímky
Stavebnictví: Dokončení stavby a přejímky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ540AXBD
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Martínek, T. (KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
  • Předposlední úlohou obecné obchodní zakázky je dokončení stavebního díla a účelem je její převzetí klientem . Během této fáze musí dojít ke kolaudaci stavby za účasti zástupců státu a vytvoření předávacího protokolu ke konečnému převzetí díla.
2. Funkce, klíčové aktivity
  • Zajištění fyzické přejímky stavby,
  • Zpracování a odsouhlasení předávacího protokolu,
  • Kolaudace stavby,
  • Evidence vad,
  • Zpracování kompletní dokumentace finálního předání stavby.
3. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Řízení staveb a stavební výroby “ (TGQ536XST).