Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : OVM, samospráva: Metriky sociálního rozvoje
OVM, samospráva: Metriky sociálního rozvoje
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ74XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení sociálního rozvoje představují podklady pro řízení jedné z klíčových oblastí orgánu samosprávy.
3. Přehled metrik
 • Počet občanů v působnosti OVM (IQ7401XGO),
 • Počet žáků (IQ7402XGO),
 • Počet míst ve školách (IQ7403XGO),
 • Počet pracovníků ve školách (IQ7404XGO),
 • Počet a objem poskytovaných sociálních dávek (IQ7405XGO),
 • Počet řešených sociálních situací (IQ7406XGO).
4. Využití metrik v oblastech řízení OVM
 • Sociální rozvoj (TGQ730XGO ),
 • Strategické řízení orgánu samosprávy (TGQ700XGO ),
 • Celkový přehled oblastí řízení je uveden v rámci domény Samospráva, orgány veřejné moci, OVM (DO011 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Ekonomické dimenze (DIGQ05 ),
 • Lidské zdroje a mzdy (DIGQ20 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Strategické dokumenty pro řízení OVM (DSGQ70XGO ),
 • Dokumenty jednotlivých oblastí řízení OVM (DSGQ71XGO ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).