Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky v řízení retailu
Metriky v řízení retailu
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ5XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Poznámka:
  • Celkový přehled metrik zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled podskupin metrik
  • Základní metriky řízení retailu (ISGQ50XRE ),
  • Metriky řízení obchodních center (ISGQ51XOC ),
  • Výkonnostní ukazatele Category managementu, CM (ISGQ52XRE )