Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení obchodních center
Metriky řízení obchodních center
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ51XOC
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení obchodních center představují součást komplexu pro řízení obchodních center v rámci retailu. Účelem je vymezit obsah hlavních metrik a specifikovat metriky, které s hlavními souvisejí a vedle toho i obvyklé zdroje dat a obvyklé dimenze vážící se k metrikám.
3. Přehled metrik
4. Využití metrik v oblastech řízení OVM
 • Retail: Řízení obchodních center (TGQ550XRE),
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následující domény MBI: Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • HOFMANN, Steffen, 2015. KPI – Key Performance Indicators: How to evaluate the performance of a shopping center investment. ACROSS: The European Retail Real Estate Magazine [online]. Nov 03 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: https://www.across-magazine.com/kpi-key-performance-indicators/,
 • Tkáč, D.: Analýza a návrh BI aplikácie pre správu obchodného centra, BP, VŠE, 2018