Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Výnosy z pronájmů
Výnosy z pronájmů
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5102XOC
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Tkáč, D. (YES Search)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-07-28
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Finanční objem výnosů z pronájmů sledovaný podle jednotlivých nájemníků.
2. Související metriky
  • Hrubý počáteční výnos - vypočítaný jako poměr nasmlouvaného nájmu (čistého ročního nájmu) k tržní hodnotě nájmu.
  • Čistý počáteční výnos. – u nemovitostí označuje poměr hrubého příjmu očištěného od provozních nákladů ovlivňujících likviditu a hodnotou nemovitosti plus náklady nabyvatele.
  • Tržby na metr čtvereční (Produktivita prostoru) - obrat na metr čtvereční pronajímatelné plochy.
  • Poměr nájmu plus všech ostatních poplatků k tržbám - nejčastější používané kritérium, existují standardní rozsahy, které se mohou označit za udržitelné pro nájemníka, hodnoty jsou však subjektivní pro odvětví, typ nájemníka a strukturu příjmů a výdajů. Často se z něho tvoří 12ti-měsíční klouzavý průměr (Hofmann, 2015).
  • Obrat za celé centrum - může se porovnávat s obratem jednotlivých nájemníků.
  • Míry růstu tržeb - meziměsíční a meziroční podíly.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ).
4. Adekvátní dimenze