Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet zákazníků OC
Počet zákazníků OC
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5101XOC
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Tkáč, D. (YES Search)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-07-28
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
zákazník
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet zákazníků OC – Footfall – reportují ho jednotliví nájemníci, zároveň se zaznamenává senzory u vchodů, zaznamenává se i počet aut, případně počet uživatelů toalet.
2. Související metriky
  • Konverzní poměr - poměr počtu obchodních transakcí a počtu zákazníků. Vyjadřuje jaké procento zákazníků si něco koupí.
  • Průměrný nákup - poměr celkového obratu a počtu transakcí - ukazuje kolik utratí zákazník při jednom nákupu.
  • Kupní síla - odkazuje na sumu peněz, kterými disponují soukromé domácnosti za jisté období.
  • Míra absorpce - poměr mezi hrubým obratem prodejce a dostupnou koupěschopností.
  • Index kupní síly - vyjadřuje kupní sílu regiónu na obyvatele v porovnaní s celostátním průměrem.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
  • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
  • Provozní evidence nájemců.
4. Adekvátní dimenze