Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Pronajímatelná plocha
Pronajímatelná plocha
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5104XOC
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Tkáč, D. (YES Search)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-07-28
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Pronajímatelná plocha – rozděluje se na pronajatou a prázdnou, ta pronajatá se obvykle člení podle kategorií nájemníků.
2. Související metriky
  • Hrubá pronajímatelná plocha – celkový rozsah plochy bez ohledu na její aktuální využití,
  • Obraty pronájmů - vytvářejí se pak celkové souhrny a časové porovnání, které slouží jako KPI.
  • Prodej na čtvereční metr – počítá se z obratů a z počtů m2 jednotlivých nájemníků. Vytvářejí se z něj souhrny a časová porovnání. Je to jeden z hlavních KPI.
  • Poměr nákladů na pronájmy - ukazatel, který se dá jednoznačně označit jako KPI. Počítá se z obratů, výšky nájmu a všech poplatků jednotlivých nájemníků.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
  • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
  • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
  • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ).
4. Adekvátní dimenze