Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : OVM, samospráva: Metriky řízení lidských zdrojů
OVM, samospráva: Metriky řízení lidských zdrojů
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ78XGO
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení lidských zdrojů OVM
  • Počet pracovníků (IQ7801XGO),
  • Pracovní fond v člověkodnech (IQ7802XGO),
  • Fluktuace zaměstnanců (IQ7803XGO),
  • Objem kursů a kvalifikačních programů (IQ7804XGO),
  • Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ7805XGO).