Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Uživatel IT služeb
Uživatel IT služeb
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ031
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Uživatel IT služeb - funkční náplň role
  1. formulace dílčích nových požadavků na služby, aplikace a technologie, vzhledem k potřebám podniku i ke změnám v legislativě,
  2. sledování a vyhodnocování způsobu využití provozovaných služeb a aplikací, specifikace případných problémů z pohledu daného uživatele.
2. Požadované znalosti role
  1. metody dané věcné oblasti (podnikové plánování, finance, controlling, obchod, marketing, výroba, atd.),
  2. způsob specifikace a formalizace požadavků na IT služby.