Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer organizační jednotky byznysu
Manažer organizační jednotky byznysu
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ008
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer organizační jednotky byznysu - funkční náplň role

Manažer organizační jednotky byznysu formuluje a prověřuje strategie na úrovni dané organizační jednotky a plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí aktivity organizační jednotky s podporou podřízených manažerů a dalších pracovníků, obvykle podle pokynů vlastníků a podnikových manažerů. Manažer organizační jednotky byznysu vykonává zejména tyto činnosti:

 1. určování cílů a programů na úrovni organizační jednotky,
 2. plánování, řízení a koordinace jednotlivých funkcí organizační jednotky,
 3. monitorování a hodnocení výkonu, prověřování činností a výsledků organizační jednotky,
 4. příprava podkladů a výkazů pro řídící články na úrovni podniku,
 5. schvalování rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů, včetně IT,
 6. schvalování materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci strategií a programů,
 7. výběr nebo schvalování výběru podřízených řídících a dalších pracovníků.
2. Požadované znalosti role
 1. metody podnikového managementu,
 2. metody podnikové ekonomiky, controllingu,
 3. statistické metody,
 4. vedení a psychologie práce v týmech.