Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Byznys manažer
Byznys manažer
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ009
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
11201
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Byznys manažer - funkční náplň role

Byznys manažer formuluje a prověřuje strategie a plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí aktivity podniku s podporou dalších řídících pracovníků, obvykle podle základních pokynů stanovených vlastníky nebo jejich zástupci, tj. správními radami nebo jinými řídícími orgány. Byznys manažer vykonává zejména tyto činnosti:

  1. určování cílů, strategií, politik a programů,
  2. plánování, řízení a koordinace jednotlivých funkcí podniku,
  3. monitorování a hodnocení výkonu, prověřování činností a výsledků podniku,
  4. vytváření a řízení rozpočtů, kontrolování výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů, včetně IT,
  5. schvalování materiálních, lidských a finančních zdrojů pro realizaci strategií a programů,
  6. výběr nebo schvalování výběru podřízených řídících pracovníků.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metody podnikové ekonomiky, controllingu,
  3. statistické metody,
  4. vedení a psychologie práce v týmech.