Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení rozvoje obchodních center, řízení výkonnosti portfolia - taktická úroveň
Řízení rozvoje obchodních center, řízení výkonnosti portfolia - taktická úroveň
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ552AXOC
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Tkáč, D. (Yes-Research / KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Hodnota obchodného centra je vo všeobecnosti určovaná v zmysle hodnoty na trhu s nehnuteľnosťami. Za účelom jej zvyšovania sú teda potrebné riadiace úlohy, ktoré udržujú a  zvyšujú hodnotu samotnej nehnuteľnosti . V taktickej úrovni riadenia je preto perspektíva budovy veľmi dôležitá, no v kontexte centrálneho riadenia celého portfólia . Ciele, ktoré asset manager dostáva od vlastníka sa prakticky snaží realizovať v procese správy aktív a správy portfólia.
2. Funkce, klíčové aktivity
 • Riadenie výkonnosti portfólia,
 • Plánovanie rozvoja vlastných centier,
 • Hľadanie pozemkov alebo existujúcich nehnuteľností na akvizíciu,
 • Porovnávanie centier medzi sebou,
 • Časové analýzy obchodných centier,
 • Porovnávanie obchodov medzi centrami,
 • Sledovanie dostupných tržných čísel a iných informácií,
 • Stanovovanie cieľov pre jednotlivé centrá,
 • Marketing,
 • Hodnotenie jednotlivých managerov obchodných centier,
 • Asistencia so skladaním správneho nájomného mixu,
 • Asistencia pri správe zmlúv,
 • Účtovníctvo, fakturácia a upomienky,
 • Reporting vlastníkovi,
 • Podieľanie sa na tvorbe rozpočtu,
 • Analýzy vývoja yieldu a obsadenosti obchodných priestorov,
 • Informačný management.
3. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Řízení obchodních center “ (TGQ550XRE).