Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy obchodních center
Analýzy obchodních center
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ554AXOC
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem analytické úlohy je především zkvalitnění a zpřesnění řízení obchodních center na základě vyhodnocování sledovaných metrik.
2. Funkcionalita
 • Ukazatelé pro analýzy OC, včetně dimenzí jsou k dispozici v podskupině metrik „Metriky řízení obchodních center“ na stránce (ISGQ51), a to:
  • Počet zákazníků OC (IQ5101XRE),
  • Výnosy z pronájmů (IQ5102XRE),
  • Počet nájemníků OC (IQ5103XRE),
  • Pronajímatelná plocha (IQ5104XRE),
 • Na základě stanovených metrik lze realizovat zejména tyto funkce:
  • analýzy ekonomiky OC,
  • analýzy zákazníků OC,
  • analýzy nájemníků OC,
  • analýzy kapacit OC a jejich využití.