Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Operativní řízení obchodních center
Operativní řízení obchodních center
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ553AXOC
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Tkáč, D. (Yes-Research / KIT VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2020-05-30
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Na operatívnej úrovni riadenia je riešené jedno konkrétne centrum . Zatiaľ čo na úrovni celého portfólia väčšina pracovnej náplne riadiacich pracovníkov pozostáva z dátových a finančných analýz, prípravy dokumentov a reportovaní vlastníkovi, na úrovni centra je to prevažne jednanie s ľuďmi. Manager centra jedná s nájomníkmi, pracovníkmi facility managementu, zástupcami asset managementu, zástupcami vlastníka a musí byť prístupný aj pre zákazníkov. Analýza dát o nájomníkoch však aj pri jeho práci hrá kľúčovú rolu, hlavne pri skladaní nájomného mixu a pre získavanie podkladov a informácií na jednania o nájomných zmluvách. Každodenná prevádzka obchodného centra vyžaduje od Shopping centre managera stopercentné nasadenie a veľkú flexibilitu, pretože obchodné centrum, za ktoré je zodpovedný, je otvorené od rána do večera aj cez víkendy a sviatky.
2. Funkce, klíčové aktivity
 • Hodnotenie Facility managementu,
 • Dlhodobé plánovanie požiadaviek na služby,
 • Rozpočtovanie a kontrola výdajov,
 • Dohľad nad zmluvami, predlžovaním zmlúv, zmenami nájmov,
 • Analýza a riadenie nájomného mixu,
 • Dohľad nad vysťahovaním a nasťahovaním nájomníkov,
 • Porovnávanie nájomníkov medzi sebou,
 • Porovnávanie kategórií nájomníkov,
 • Časové analýzy,
 • Marketing,
 • Informačný servis,
 • Núdzové plány,
 • Reporting pre asset management.
3. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Řízení obchodních center “ (TGQ550XRE).