Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Logistika nákupu v retailu
Logistika nákupu v retailu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ570XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku nákupů. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!.
2. Účel
 • Účelem skupiny úloh je:
  • vymezit zejména funkcionalitu a další charakteristiky úloh zajišťujících nákupní operace pro potřeby maloobchodních podniků,
  • dosahovat požadované ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů, při požadované kvalitě, objemu a sortimentu nakupovaných zboží, materiálů a služeb,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům podniku a možnostem dodavatelů,
  • zajistit ekonomicky i kapacitně efektivní celý systém zásobovací logistiky .
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence nákupů a nákupních operací - (UQ151A ),
 • Zásobovací (pořizovací) logistika – (UQ572AXRE ) – tj. zpracování požadavku na nákup na základě požadavku z prodeje, nové nabídky dodavatele apod. - označované souhrnně jako Obchodní případ Nákup ,
 • . Reporting : Reporting nákupů - (UQ153A ),
 • Analýzy: Analýzy nákupu a zásob - (UQ574AXRE ) - analýzy nákupů a zásob podle různých hledisek (zboží, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Plánování: Plánování a příprava nákupů - (UQ575AXRE ) - plánování a příprava nákupů zboží a služeb a zjišťování budoucí předpokládané jejich potřeby,
4. Metriky úloh
 • Základní metriky řízení retailu (ISGQ50XRE ),
 • Metriky řízení nákupu zboží (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
 • Metriky řízení obchodních center (ISGQ51XRE),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
5. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
6. Role
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení nákupu:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ WMS pro řízení skladů (F310 ), **/ Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ) */Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ), */Elektronická tržiště - e-Marketplace (F352 ), */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • Řeší se rozvoj řízení nákupu“ (SQ151 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
11. oznámky, reference
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.