Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Logistika nákupu v retailu
Logistika nákupu v retailu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ570XRE
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
2. Účel
 • Účelem skupiny úloh je:
  • vymezit zejména funkcionalitu a další charakteristiky úloh zajišťujících nákupní operace pro potřeby maloobchodních podniků,
  • dosahovat požadované ekonomické výhodnosti realizovaných nákupů, při požadované kvalitě, objemu a sortimentu nakupovaných zboží, materiálů a služeb,
  • zajistit efektivní, rychlé provádění nákupních operací s vysokou flexibilitou vzhledem k požadavkům podniku a možnostem dodavatelů,
  • zajistit ekonomicky i kapacitně efektivní celý systém zásobovací logistiky ,
  • poskytovat pracovníkům nákupu (manažerům, obchodníkům) kvalitní analytické a plánovací podklady pro rozhodování o celkové orientaci nákupů podniku i o realizaci jednotlivých nákupních operací.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence nákupů a nákupních operací - (UQ151A ),
 • Zásobovací (pořizovací) logistika – (UQ572AXRE) – tj. zpracování požadavku na nákup na základě požadavku z prodeje, nové nabídky dodavatele apod. - označované souhrnně jako Obchodní případ Nákup ,
 • . Reporting : Reporting nákupů - (UQ153A ),
 • Analýzy: Analýzy nákupu a zásob - (UQ574AXRE) - analýzy nákupů a zásob podle různých hledisek (zboží, dodavatelů atd.) a jejich časového vývoje,
 • Plánování: Plánování a příprava nákupů - (UQ575AXRE) - plánování a příprava nákupů zboží a služeb a zjišťování budoucí předpokládané jejich potřeby,
4. Scénáře - otázky, problémy
 • Řeší se rozvoj řízení nákupu“ (SQ151 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role
 • Za řízení nákupů a zásobovací logistiky má hlavní zodpovědnost manažer obchodu (RQ004 ) a generální ředitel, CEO (RQ001 ),
 • Celkový přehled rolí vážících se k  řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení nákupu“ (DSGQ15 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Základní metriky řízení retailu“ (ISGQ50XRE ),
 • Metriky řízení nákupu zboží“ (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky“ (ISGQ45 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Charakter maloobchodu a maloobchodních organizací (F009 ),
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace.
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
11. oznámky, reference
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.