Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování zásobovací a pořizovací logistiky
Plánování zásobovací a pořizovací logistiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ575AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů nákupů realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty.
2. Funkcionalita

3. Plánování ekonomických ukazatelů nákupu dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování nákupů:
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ), Náklady na zajištění nákupu materiálu a zboží (IQ3003 ),
  • Počet dodavatelů (IQ3006 ), Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
 • Dimenze pro plánování nákupů:
4. Zdroje dat
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Evidence nákupu (DQ152A), Evidence požadavků na nákup (DQ153A).
5. IT
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ), SAP Business Planning and Consolidation (AQ012B ) a další,
 • Celopodnikové aplikace - ERP ( F300),
 • Specializované aplikace .
6. Podmínlky úspěchu
 • Dosažení:
  • výběru kvalitních dodavatelů , kteří jsou schopni poskytnout materiál, zboží a služby dle spotřeby organizace, je stěžejní činností nákupního oddělení, kde spolehlivost a dobré vztahy mohou být v rozhodovacím procesu významnější než lepší cenová nabídka,
  • potřebné dostupnosti kvalitních plánovacích operací nákupu v místě a čase,
  • efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ),
7. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je i v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Logistika nákupu v retailu “ (TGQ570XRE )