Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy zásobovací a pořizovací logistiky
Analýzy zásobovací a pořizovací logistiky
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ574AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Účelem analytické úlohy jsou komplexní analýzy nákupů a zásob realizované podle různých hledisek (dimenzí) a především dosažení očekávaných efektů , tj. pozitivních změn v metrikách řízení nákupu, např. v nákladech na zajištění nákupu, nákladů na zásoby, v optimálním počtu dodavatelů apod.
2. Funkcionalita
2.1. Analýzy ekonomických ukazatelů nákupu dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro analýzy ekonomiky nákupů:
  • Objem nákupů za stanovený čas (IQ3001 ), Náklady na zajištění nákupu materiálu a zboží (IQ3003 ),
  • Běžná (obratová) zásoba (IQ4001 ), Náklady na zásoby, držení zásoby (IQ4003 ),
 • Dimenze pro analýzy ekonomiky nákupů:
2.2. Analýzy ukazatelů nákupu procesního charakteru:
 • Ukazatelé pro analýzy nákupních aktivit:
  • Počet zpracovávaných dokumentů (IQ7005 ) – poptávek, nabídek, smluv atd., Počet dodavatelů (IQ3006 ), Objem transakcí v čase (IQ7006 ),
  • Nekvalita zboží (IQ3005 ), Počet reklamací a objem reklamovaného zboží (IQ3002 ) za dodavateli,
  • Dodací lhůta (IQ3004 ), Signální hodina (IQ3007 ), Optimální velikost dodávky (IQ3008 ),
 • Dimenze pro analýzy nákupních aktivit:
2.3. Analýza dodavatelů:
2.4. Časové analýzy nákupu („Time Intelligence“):
 • Vývoj nákupů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne a případně, pokud je nutné i s dimenzí Hodiny (DI002 ),
 • Využití indexů nákupních aktivit, zejména bazických, řetězových, sezónních,
 • Postupný nárůst hodnot nákupu od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziroční porovnání nákupů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech,
 • Analýzy klouzavých ukazatelů nákupu – např. klouzavý roční souhrn (moving annual total, MAT) - sleduje souhrnné hodnoty za posledních 12 měsíců.
2.5. Srovnávací analýzy nákupních aktivit:
 • Porovnání plánovaného objemu nákupu a skladových zásob se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání jednotlivých dodavatelů podle objemů dodávek, kvalita dodávaných zboží a služeb,
 • Určení pořadí dimenzí (ranking) – např. stanovení pořadí dodavatelů podle objemů dodávek apod.,
 • Určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 dodavatelů.
3. Zdroje dat
 • Evidence nákupu (DQ152A),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Plány nákupu (DQ161A),
 • Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A ),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Evidence ceníků materiálů (DQ203A), Evidence příjemek, výdejek (DQ204A ).
4. Podmínlky úspěchu
 • Dosažení potřebné dostupnosti a kvality nákupních analýz v místě a čase, tj. u dodavatelů a kooperantů, v dislokovaných jednotkách apod.,
 • Možnosti automatického zasílání varovných nebo jen informativních zpráv ,
5. Poznámky

Detailnější charakteristika úlohy je i v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Logistika nákupu v retailu “ (TGQ570XRE )