Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem transakcí v čase
Objem transakcí v čase
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ7006
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-04-18
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Objem transakcí v čase - finanční objem obchodních transakcí v čase s rozlišením dle typů transakcí (nákup, prodej apod.).
2. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ),
  • Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
  • Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
  • Provozní dokumentace (D711A ).
3. Adekvátní dimenze