Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zásobovací a pořizovací logistika
Zásobovací a pořizovací logistika
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ572AXRE
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel
 • Cílem úlohy je co nejefektivnější realizace nákupních transakcí , příprava a zpracování obchodních dokumentů nákupu.
2. Funkce, klíčové aktivity
 • Vyhodnocení požadavků na zboží - vyhodnocení požadavků na zboží - stav požadavku se vyhodnocuje z hlediska zajištěnosti zboží (zpětná vazba): objednáno, zablokováno, nezajištěno,
 • Kumulace požadavků na nákup - sdružování požadavků na nákup podle druhů zboží, event. dodavatelů,
 • Zpracování poptávky na nové dodavatele - na zboží a služby, obvykle pouze pro nové dodavatele,
 • Zpracování objednávky - ve vazbě na analýzu kumulovaných požadavků na zboží, potvrzování požadavků na zboží, včetně specifikace pokrytí požadavků objednávkou a porovnání skutečných termínů dodávek s dohodnutými termíny dodávek na objednávce,
 • Zpracování smlouvy,
 • Přejímka a kontrola dodávky - evidence dodacího listu a přiřazení čísla objednávky, kterou dodávka plní, což je základem pro další párování příjemek s fakturou, vyhodnocení objednávky a jejích položek, číslo dodacího listu, termín dodání materiálu, velikost dodávky, cena dodavatele za zboží, sklad,
 • Zpracování platebního kalendáře - určení v jaký splátkách a termínech se dodávka dodavateli hradí a za jakých podmínek,
 • Příjem a kontrola nakoupeného zboží, Evidence a kontrola dodacího listu,
 • Výdej vráceného zboží (reklamace apod.),
 • Pořízení protokolu o vadě,
 • Zpracování reklamací a upomínek,
 • Příjem a likvidace faktur - včetně porovnání splatností faktur s dohodnutými splatnostmi podle platebního kalendáře.
 • Doprava na centrální sklad, příjem a přebalení zboží,
 • Vyhodnocení dodávky,
 • Uskladnění zboží,
 • Optimalizace zásoby Doprava do poboček a příjem zboží - vyskladnění z centrálního skladu, příjem na skladu pobočky.
3. Podmínlky úspěchu
 • Dosažení:
  • vysoké dostupnosti nákupních transakcí v místě i čase, tj. v místě dodavatelů obchodních organizací,
  • požadovaného počtu a objemu nákupních transakcí podle potřeb podniku a jeho zakázek, včetně obchodních špiček (o svátcích apod.),
  • vysoké obsahové, formální, organizační i technologické úrovně nákupních operací,
  • nízké pracnosti v nákupních odděleních a nákladů a současně vyšší rychlosti nákupních operací optimalizací zpracování dokumentů nákupu,
  • potřebné průkaznosti , úrovně kontroly a bezpečnosti nákupních operací, tj. jejich protokolování a dokumentace.
4. Poznámky

Charakteristika úlohy je i v přiloženém PDF dokumentu ke skupině úloh „ Logistika nákupu v retailu “ (TGQ570XRE )