Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Datový sklad, DWH
Datový sklad, DWH
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F405
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým, Šindelář, R. (KIT, VŠE)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení datového skladu
 • Dle [INMON, B.: Building the Data Warehouse. Indianopolis, John Wiley and Sons 2002]: "Datový sklad je integrovaný, konsolidovaný, subjektově orientovaný, stálý a časově rozlišený souhrn dat, uspořádaný pro podporu potřeb managementu."
 • Otázky a problémy spojené s nasazením datových skladů jsou formulovány ve scénáři (S453).
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Disponuje konsolidovanými, konsistentními, subjektově orientovanými a historizovanými daty,
 2. DWH poskytuje optimální informace podporující manažerské rozhodování na strategické, taktické a operativní úrovni řízení,
 3. Umožňuje získat strukturovaný přehled z velkého množství dat uchovávaných v různorodých databázích,
 4. Nabízí rychlý a komplexní přístup k velkému množství dat,
 5. Disponuje schopnostmi pro modelování a prognózy podle potřeb řízení firmy,
 6. Funguje na principu „r ead only “,
 7. Data jsou do DWH nahrávána obvykle v definovaném časovém úseku , méně často průběžně (on line),
 8. Disponuje schopností aktivního využití externích datových zdrojů třetích stran (např. dlouhodobé zachycení vývoje produktu),
 9. Disponuje operativními dotazy, analýzami časových řad, multidimenzionální analýzou a finančními analýzami,
 10. Disponuje informacemi uloženými v metadatech ,
 11. DWH představuje datový zdroj pro analytické aplikace a reportingové nástroje .
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Vysoká technologická a finanční náročnost plynoucí z možných kombinací zdrojových systémů a zákaznických požadavků nutných pro realizaci DWH,
 2. Více než 50% DWH projektu překročí rozpočet , nebo není dokončena,
 3. Při zavádění nového podnikového informačního systému je ve valné většině případů nutné realizovat nový DWH ,
 4. Pří zásahu do DWH je v případě změn dimenzí nutné provést opětovnou agregaci dat ,
 5. Oproti klasickým relačním databázím je paměťově náročnější a dochází k delší doby odezvy,
 6. Řešení představují komplikované načítací procedury ,
 7. Obecná neznalost funkcionality a možností datových skladů ze strany podnikových manažerů.
4. Poznámka
 • Detailnější charakteristika datového skladu je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).
 • Obsah přiloženého dokumentu:
  • Obsahové vymezení datového skladu,
  • Efekty a přínosy datového skladu pro kvalitu řízení podniku a IT,
  • Otázky a problémy datových skladů,
  • Realizace datových skladů,
  • Požadavky na datový sklad,
  • Zachycení změn ve zdrojových systémech, CDC,
  • Historizace dat,
  • Analytické funkce a datový sklad.