Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Aplikace : Oracle Hyperion Financial Management
Oracle Hyperion Financial Management
Kód aplikace, nástroje

Standardní kód aplikace v MBI.

:
AQ011A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Kanuščák, M. (MIBCON)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-04-14
Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

Tvůrce, řešitel, aplikace, resp. nástroje

:
Oracle
Popis, obsahové vymezení

Účel a základní obsahové vymezení aplikace, k jakým manažerským rozhodnutím aplikace slouží.

1. Oracle Hyperion Financial Management- obsahové vymezení
  • Oracle Hyperion Financial Management je vysoko flexibilný a škálovateľný nástroj z kategórie Corporate Performance Management (CPM), ktorý proces zostavovania výkazov pre vytvorenie konsolidovanej účtovnej závierky.
  • Svojou funkcionalitou redukuje náklady na externý audit a napomáha tak vrcholovému manažmentu analyzovať konsolidované aj individuálne výkazy v rámci manažérskych požiadaviek.
2. Funkcionalita aplikace
  1. Automatizácia – Nástroj je využívaný stredne veľkými až veľkými spoločnosťami a umožňuje automatizáciu konsolidačného procesu a reportingu na mesačnej, kvartálnej a celoročnej báze. Nástroj podporuje pravidlá, procedúry, technické a metodické prvky spoločnosti a podporuje štandardy ako napr. GAAP a IFRS.
  2. Podpora reportingu pre manažérov – Nástroj podporuje analýzu business informácií prostredníctvom ad hoc reportingu a umožňuje tak vykonávať what-if analýzy. Podporuje taktiež tvorenie výhľadov z hľadiska produktu, segmentov predaja, zákazníkov atď.
  3. Nástroj poskytuje informačnú podporu pre interný aj externý audit. Rešpektuje štatutárne a legislatívne požiadavky na systém.
  4. Nevyžadujú sa komplexné znalosti technického charakteru zo strany kľúčových užívateľov. Nástroj je navrhovaný tak, aby ho mohli jednoducho a intuitívne obsluhovať business užívatelia.
3. Odkazy na demo a další zdroje