Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Předběžný projektový záměr
Předběžný projektový záměr
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D125A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-02-01
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Předběžný projektový záměr - účel dokumentu
 • Účelem je připravit vstupní charakteristiky plánovaného projektu bez dílčích detailů.
2. Obsah dokumentu
 • Předběžný projektový záměr může využívat metody logického rámce (základní informace o projektu jsou obsaženy na jedné stránce). Obsahuje:
  • úvodní vymezení dokumentu,
  • hlavní smysl projektu, cíle, metriky,
  • hrubý harmonogram, požadavky na zdroje,
  • hrubý odhad nákladů,
  • rámcový odhad zahájení projektu,
  • závěry.
3. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Specifikace požadavků na IT projekty (U121A ),
  • Plánování a zařazování projektů pro realizaci (U122A ).