Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Předběžný projektový záměr
Předběžný projektový záměr
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D125A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Předběžný projektový záměr - účel dokumentu

Účelem je připravit vstupní charakteristiky plánovaného projektu bez dílčích detailů.

2. Obsah dokumentu

Předběžný projektový záměr může využívat metody logického rámce (základní informace o projektu jsou obsaženy na jedné stránce). Obsahuje:

  1. úvodní vymezení dokumentu,
  2. hlavní smysl projektu, cíle, metriky,
  3. hrubý harmonogram, požadavky na zdroje,
  4. hrubý odhad nákladů,
  5. rámcový odhad zahájení projektu,
  6. závěry.