Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet a objem reklamací
Počet a objem reklamací
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1502
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-14
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Reklamace, Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet a objem v Kč reklamací (přijatých, odmítnutých, realizovaných) dle sortimentních položek, typů reklamací, prodejen a prodejců a podíly na celkovém počtu a objemu reklamací, vývoj reklamací v čase.
2. Související metriky
 • Podíl reklamací na celkovém prodeji = Hodnota uznaných reklamací / Celkové tržby,
 • Míra uznaných reklamací = Počet uznaných reklamací / Celkový počet reklamací,
 • Náklady na reklamaci, suma nákladů spojených s reklamací zboží = Pořizovací cena zboží + Dopravní náklady + Operativní náklady.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Evidence reklamací zákazníků (DQ108A),
 • Analýza reklamací zboží (DQ112J),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ).
4. Adekvátní dimenze