Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem tržeb za časovou jednotku
Objem tržeb za časovou jednotku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1601
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-14
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Objem tržeb za časovou jednotku - je ovlivněn řadou faktoru, jako je cena zboží, délka času, atraktivnost zboží atd.
2. Související metriky
 • Počet prodaných jednotek zboží za časovou jednotku,
 • Počet obsloužených zákazníků za časovou jednotku,
 • Pracnost , čas vynaložený na realizaci jednotky zboží, či jednotky služeb.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
 • Mzdové výkazy (DQ073A),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
4. Adekvátní dimenze