Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady práce na 1 prodejce
Náklady práce na 1 prodejce
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ1602
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-14
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Náklady práce na 1 prodejce - představuje souhrn všech nákladů podniku na 1 pracovníka v prodeji.
2. Výpočetní předpisy
  • Náklady práce = přímé náklady + nepřímé náklady, z toho: Přímé náklady = mzdy + náhrady mezd, Nepřímé náklady = sociální požitky + sociální náklady a výdaje + personální náklady + daně a dotace.
3. Související metriky
  • Vytíženost prodejce - podíl odpracovaných hodin v daném časovém období k celkovému počtu hodin, který může prodejce za dané časové období odpracovat = Počet odpracovaných hodin / Celkový disponibilní počet hodin,
  • Výkonnost prodejce = Tržby za prodané zboží prodejcem / Celkové tržby.
4. Zdroje dat pro metriku
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  • Evidence zboží a služeb (DQ107A),
  • Mzdové výkazy (DQ073A),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).
5. Adekvátní dimenze