Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Provozní model podniku
Provozní model podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ007A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J.,MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Provozní model podniku - účel dokumentu
  • Účelem je popsat provozní model IT, který je definován nad byznys modelem podniku a jeho potřebami.

2. Obsah dokumentu
  • Provozní model IT, je výsledkem řídících rozhodnutí, které definují sféry vlivu v podniku a v IT.
  • Určují organizaci a odpovědnost za poskytování různých typů služeb a způsob podpory byznysu. Často se zaměňují provozní modely a modely poskytování služeb . Je tedy důležité je rozlišovat.
  • Provozní modely určují, které služby se dodávají konkrétním částem byznysu. S tím souvisí, do jaké míry je provozní model IT centralizován (centralizovaný, hybridní, decentralizovaný). Způsob, jakým jsou služby, včetně IT služeb dodávány, pak určuje model dodávky těchto služeb (např. služby IT jsou odděleny pro různé části podniku (sila), služby jsou řízeny procesně, služby IT, které generují zisk). Zatímco má podnik obvykle pouze jeden interní provozní model, může být u větších podniků různý model poskytování služeb pro jednotlivé části byznysu.
  • V této souvislosti s tím je důležité zdůraznit, jak důležité je porozumění byznysu možnostem IT . Obecně lze konstatovat, že čím více chápe byznys IT jako nástroj posílení konkurenceschopnosti, tím pravděpodobněji bude (zejména u menších podniků) provozní model IT centralizován. Je tedy zřejmé, že v dobře řízeném podniku provozní model je definován byznysem .