Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Provozní model podniku
Provozní model podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ007A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. KSI, FIT, ČVUT
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Provozní model podniku - účel dokumentu

Účelem je popsat provozní model IT, který spoluurčuje roli IT v podniku a je definován byznys modelem podniku a jeho potřebami.

2. Obsah dokumentu

Provozní model IT, je výsledkem řídících rozhodnutí, které definují sféry vlivu v podniku a v IT. Určují organizaci a odpovědnost za poskytování různých typů IT služeb a způsob podpory byznysu. Často se zaměňují provozní modely a modely poskytování služeb. Je tedy důležité je rozlišovat.

Provozní modely určují, které služby IT dodává konkrétním částem byznysu. S tím souvisí, do jaké míry je provozní model IT centralizován (centralizovaný, hybridní, decentralizovaný). Způsob, jakým jsou IT služby dodávány, pak určuje model dodávky IT služeb (služby IT jsou odděleny pro různé části podniku (sila), služby jsou řízeny procesně, služby IT generují zisk). Zatímco má podnik obvykle pouze jeden interní provozní model IT, může být u větších podniků různý model poskytování služeb pro jednotlivé části byznysu

V této souvislosti je důležité zdůraznit, jak důležité je porozumění byznysu možnostem IT. Obecně lze konstatovat, že čím více chápe byznys IT jako nástroj posílení konkurenceschopnosti, tím pravděpodobněji bude (zejména u menších podniků) provozní model IT centralizován. Je tedy zřejmé, že v dobře řízeném podniku provozní model je definován byznysem.