Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Komunikační plán
Komunikační plán
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ009A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-16
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Komunikační plán - účel dokumentu
 • Je třeba vzájemnou komunikaci IT a byznysu pěstovat a obě strany komunikace v tomto smyslu také motivovat. K tomu, aby komunikace IT s byznysem byla úspěšná, musí splnit základní předpoklady , které jsou platné obecně a nejsou nijak specifické pouze pro IT.
2. Obsah dokumentu
 • Komunikace IT se bude řídit komunikačním plánem ve struktuře , která pak bude pro CIO a jeho tým oporou v konkrétních situacích při komunikaci s byznysem.
 • Podle osvědčených praktik musí struktura komunikačního plánu vždy obsahovat:
  • cíl příslušné komunikace s byznysem,
  • určení, kdo za komunikaci zodpovídá,
  • adresáta, komu bude příslušné sdělení komunikováno,
  • vlastní obsah komunikace,
  • způsob komunikace,
  • vyhodnocení ohlasů ke komunikaci IT s byznysem.