Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení
Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U124A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Pražský, P. (Pražský, s.r.o.)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-20
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je vyhodnotit celkové přínosy projektu a stupeň jejich dosažení. V případech, kdy to lze zjistit a zpracovat základní poučení z celkového průběhu projektu pro další zlepšení ostatních i nových projektů. Uložit do projektové kanceláře.
2. Obsah úlohy
 • Smyslem úlohy je ukončit projekt, ukončit jeho dokumentaci, vyhodnotit přínosy, zpracovat poučení z průběhu projektu.
3. Vstupy úlohy:
 • Plán projektů (D123A )
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
 • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
 • Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ),
 • Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ),
 • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Plán údržby (D122A ), aktualizovaný,
 • Plán projektů (D123A ), aktualizovaný,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • Aplikační architektura (D053A ), aktualizovaná,
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ), aktualizovaná.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Vyhodnocení přínosů s ohledem na správnost stanovených metrik a cílů projektu.
 • Zjištění poučení, jejich zpracování a další uplatnění těchto poučení.
6. “Ukončení - vyřazení projektu, vyhodnocení“ - klíčové aktivity
 • Ukončení projektu - archivace, dokončení dokumentace.
 • Vyhodnocení projektu, přínosy, strategie - verifikace a posouzení výstupu projektu a jeho přínosu společně s přínosy ostatních projektů. Portfolio management vyhodnotí, zda předpokládaný užitek byl realizován a to i následně v kontextu všech projektů portfolía. Na základě vyhodnocení jsou provedeny změny do stávajících realizovaných projektů a následně připraveny změny pro další zlepšení a optimalizaci řízení jednotlivých projektů a celkového portfolia.