Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Osobní cloud computing
Osobní cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F105
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Cloud, který si zaměstnanci do organizace „přinášejí“ spolu se svým mobilním zařízením (BYOC, Bring Your Own Cloud).
  • Obsahuje veškerá data a aplikace při zachování uživatelské jednoduchosti a flexibility.
2. Efekty a výhody
  1. Každý uživatel může mít neustále dostupnou, plně škálovatelnou a téměř neomezenou sadu prostředků pro své pracovní činnosti,
  2. Uživatelé mohou sami rozhodovat o službách, aplikacích a jejich obsahu,
  3. Posílení samostatnosti i pracovních schopností uživatelů,
  4. Větší flexibilita a výkonnost organizace jako celku.
3. Problémy a omezení
  1. Závislost na poskytovateli služby,
  2. Vysoké migrační náklady.