Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Osobní cloud computing
Osobní cloud computing
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F105
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Karkošková, S. (KIT, VŠE), Oganesjan, N. (INSYCO)
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení osobního cloud computingu

Cloud, který si zaměstnanci do organizace „přinášejí“ spolu se svým mobilním zařízením (BYOC, Bring Your Own Cloud). Obsahuje veškerá data a aplikace při zachování uživatelské jednoduchosti a flexibility.

2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Každý uživatel může mít neustále dostupnou, plně škálovatelnou a téměř neomezenou sadu prostředků pro své pracovní činnosti,
  2. Uživatelé mohou sami rozhodovat o službách, aplikacích a jejich obsahu,
  3. Posílení samostatnosti i pracovních schopností uživatelů,
  4. Větší flexibilita a výkonnost organizace jako celku.

3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Závislost na poskytovateli služby,
  2. Vysoké migrační náklady.