Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení a správa metadat
Řízení a správa metadat
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F416
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2019-06-26
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Metadata jsou definována jako data o datech a v této souvislosti slouží pro dokumentaci konkrétních implementací informačních systémů podniku.
  • Jsou popisem veškerých informačních systémů i součástí podnikové analytiky, tj. byznys procesů, resp. úloh, trasformací dat (ETL / ELT), analytických a plánovacích úloh, jejich funkcionality a výstupů a dalších.
  • Z pohledu business intelligence zahrnují zejména datové modely, popisy funkcí, business a transformačních pravidel, reportů či požadavků na reporty apod.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Metadata vnáší do celého informačního systému a jeho řízení větší pořádek a vysokou úroveň dokumentace,
  2. Metadata slouží pro efektivnější identifikaci a řešení případných chyb a problémů v informačním systému. Metadata přesněji vymezují i zodpovědnosti a kompetence za jednotlivé části informačního systému.
  3. Využití metadat výrazně přispívá k řešení souladu potřeb byznysu a IT, tyto vztahy mohou být jasně definované,
  4. Význam a využití metadat se zvyšuje i s architekturou zaměřenou na služby (SOA),
3. Problémy a omezení spojené s faktorem
  1. Zvyšuje se pracnost spojená s rozvojem a provozem IT.
  2. Metadata pro racionální jejich využití vyžadují i jejich průběžnou aktualizaci na bázi prakticky denně realizovaných procesů a s nimi spojených rozhodování, což při běžném provozu podniku a jeho IT není často dosaženo,
  3. Je nezbytné jasně identifikovat existující zdroje metadat, včetně jejich vazeb a využití v nástrojích pro řízení dat a jejich integraci.